Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

anaa
2214 b0e8 500
anaa
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka viaoutoflove outoflove
anaa

November 14 2017

anaa
5001 6bf0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa

November 12 2017

anaa
4208 4743
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viarosses rosses

November 01 2017

anaa
4024 7583 500
anaa
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viadojenka dojenka

October 29 2017

anaa
2169 971b
anaa
8993 57b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarosses rosses

October 21 2017

anaa
Paliła papierosy i rozmyślała o istocie świata. Sam w sobie wydawał się jej w porządku, ale ludzie na nim byli bezsensownie źli i okrutni.
— Petr Měrka - Jestem egzaltowaną lentilką
Reposted fromPoranny Poranny viaalliwantisyou alliwantisyou
anaa
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viacreure creure

October 15 2017

anaa
4419 79bf
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viarosses rosses
anaa
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
anaa
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaiblameyou iblameyou

September 25 2017

anaa
3406 1797
Reposted fromkatsiu katsiu viagwiazdeczka gwiazdeczka
anaa

September 21 2017

anaa
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianonecares nonecares
anaa
8426 afea 500
Reposted fromnonecares nonecares
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

anaa
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl