Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2017

8163 5585 500

aesthetic-monochrome:

stressed out?

Reposted fromamatore amatore viacos-tworczegoo cos-tworczegoo
anaa
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadrinkmysoul drinkmysoul
anaa
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel vialilu lilu
anaa
anaa
0491 4f63
Reposted fromteijakool teijakool viahysterie hysterie
anaa
5420 e07b
Reposted fromrol rol viatobecontinued tobecontinued
anaa
2584 4dd4 500
Reposted fromtfu tfu viatobecontinued tobecontinued

December 25 2017

anaa
3432 4832
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued

December 24 2017

anaa
4673 2173
Reposted fromkarahippie karahippie viairbjarbirb irbjarbirb
anaa
2016 6116 500
Reposted fromciasto ciasto viadivi divi
anaa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadivi divi

December 21 2017

anaa
4114 d395 500
Reposted fromsavatage savatage viamalinowowa malinowowa
anaa
0144 76c4 500
Reposted frompffft pffft viarosses rosses

November 16 2017

anaa
2214 b0e8 500
anaa
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka viaoutoflove outoflove
anaa

November 14 2017

anaa
5001 6bf0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa

November 12 2017

anaa
4208 4743
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viarosses rosses

November 01 2017

anaa
4024 7583 500
anaa
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viadojenka dojenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl